Idræts temadage

Idrættens idræts temadage er hvor vi søger, at give hvert enkelt barn nye udfordringer, som vi ved de har mulighed for at klare, og således skaber mulighed for succesoplevelser og deraf styrkelse af velværet og det enkelte barns selvopfattelse. Idrætstemadagene er en tilbagevendende begivenhed på idrætten, hvor vi ca. 5 gange årligt sætter fokus på et specielt område indenfor Idrætten, såsom boldspil, vintersport, kampsport, Handicapidræt, ketsjersport, vandsport o.s.v. I disse dage vil børnene blive opdelt hensigtsmæssigt i forhold til aktiviteterne, enten alders, køns eller kompetencemæssigt, og instruktører fra de forskellige idrætsforeninger såvel som personale introducerer så børnene for spændende idrætsgrene. Eksempelvis kan dagene med kampsport indeholde ture til karateklubben og judoklubben for de mindre børn, mens de store bliver introduceret for kickboxing og ninjutsu af instruktører der kommer til idrætten og så fremdeles. I forbindelse med vores idrætstemadage kommer vi mange steder i byen både i idrætsforeninger og på byens skoler, hvor børnene stifter bekendtskab med nye steder og nye voksne. Disse mange ture giver børnene en god ballast i forbindelse med at kunne afkode de nye arenaers regler og opføre sig derefter, hvilket er medvirkende til at styrke deres kompetencer.

Indmeldelsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du hente og udfylde en indmeldelsblanketten.

Blanketten skal udskrives, udfyldes og afleveres på Idrættens fritidshjem.

 

Indmeldelsblanketten

 

Udmeldelsblanket