Pædagogiske læreplan for Idrætten

Med udgangspunkt i de af Furesø kommune vedtagne rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagtilbud, vil vi beskrive i dokumentet herunder, hvorledes vi i det daglige arbejde på Idrætten skaber rum for udvikling og læring omkring de i denne beskrevne 6 punkter.

3d0ae9498b3abcccbf8f9be1b781dce8.pdf