Bestyrelsen

På Idrætten er forældregruppen med til at holde styr på tingene.
Det er Bestyrelsens opgave at fastlægge de overordnede retningslinier for
Idrættens drift,- inden for de rammer der defineres af Farum kommune og
FC. Nordsjælland. Bestyrelsen afholder 4 møder jævnt fordelt hen over året.
Der afholdes generalforsamling hvert år i juni, hvor året evalueres og nye
tiltag præsenteres. Herudover afholdes valg til bestyrelsen. Bestyrelsen er en fælles bestyrelse for både fritidshjemmet og fritidsklubben.

Bestyrelsen er:

Formand:
N/A

Næstformand:
N/A

Menigt medlem:

Maria Røngaard Jørgensen

Lise Baade

Lene Sørensen

Malene Bukkal

Susanne Boe-Hansen

Louise Møller-Nielsen

Suppleant:

Trine Holm