Takster for Idrætten 2017

Idrætten følger Furesø kommunes takster.


 

Det betyder for Idrætten at priser i 2017 er:
Fritidshjem: 1402,- kr.
Fritidsklub: 493,- kr.
Ungdomsklub: 304,- kr

 

Søskendetilskud
Søskendetilskudet er noget kommunen giver og ikke Idrætten. Søskendetilskudet kan opnåes hvis en familier/husstande med mere end et barn i dag- eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn. Der ydes der også søskenderabat i FFO2, FFO3. Der ydes ikke søskenderabat i Ungehuset.


Friplads
Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal ske til Pladsanvisningen.
Ansøgning kan ske på www.furesoe.dk/selvbetjening eller hos Pladsanvisningen.