Velkommen til fritidshjemmet Idrætten

Førskolebørn på Idrætten

De børn der starter på Idrætten før de starter i skole om foråret, kalder vi førskolebørn. Du kan læs mere om det, at være førskolebarn på Idrætten herunder:
 

Klik her

Venteliste

Idrætten står selv for opskrivning af børn på venteliste. Det er aldrig for tidligt, at skrive sig på venteliste hos os, så print endelig en blanket og aflever den til os hvis du ønsker en plads til dit barn. Hent en indmeldelsesblanketten her.

Ud fra hvilke kriterier tildeler Idrætten pladserne? Læs her