Velkommen til Idrættens hjemmeside

 


Du kan besøge fritidshjemmet her

Du kan besøge fritidsklubben her

 

 


 

Idrætten er en privat institution drevet af Idrætten ApS. og har indgået tiltrædelsesoverenskomst med BUPL.

Fritidshjemmet modtager 100 børn ml. 6 og 10 års alderen og fritidsklubben modtager 230 medlemmer ml. 10 og ca. 15 år inklusiv medlemmerne i ungdomsklubben

Idrætten føre egne ventelister og står selv for indskrivning af børn. Ønsker du dit barn på Idrætten, skal du hente og udfylde en indmeldelsblanket herunder.

Fritidshjemmet

Klubben