3. klasse børnene starter i klubben 1. maj. 

Vi laver besøgsdage i april.

Der vil være et program for dagene. Ved besøgene møder de klubbens øvrige børn og de voksne. Børnene får mulighed for at have set og prøvet nogle af de aktiviteter der er, for at gøre det ukendte kendt.

Fra 1. maj frem til sommerferien, har vi særlig fokus på at øve, støtte og hjælpe med at administrere den større frihed. Vi arbejder målrettet med at danne relationer mellem børnene på årgangen, til de voksne og klubbens øvrige børn.

Vi introducerer børnene til nye spil og aktiviteter, vi laver ugeplaner med dagens aktivitet (frivilligt) for alle herudover, vil det være muligt at være i værkstedet, samt benytte sporten m.m.

Overgang.

Overgangen fra fritidshjem/ fritidsordning til klub markerer en fase, der består af flere sociale og faglige overgange, som sætter børn på arbejde.

Det er første gang at klassen og årgangen er samlet i sin fritid, hvilket giver mulighed for endnu flere sociale fællesskaber, hvilket klubben understøtter og igangsætter.

Fritidshjemslivet fylder meget i børnenes bevidsthed. De husker hele deres tid til forskel fra deres børnehavetid, hvor hukommelsen først stadfæstes i 4-årsalderen. De har oplevet tryghed, nærvær og automatisering af deres kompetencer i deres udvikling. De har udviklet venskaber. Det har været en dejlig tid og det har emmet af det gode børneliv. 

I overgangen slutter en epoke for børnene. Udviklingsmæssigt bevæger de sig i forskellige tempi, fra leg over i samvær om aktiviteter, spil, kreativitet m.m. De forholder og fordyber sig i tanker og følelser som optager dem og præpuberteten kommer i kog. De får nye fag og lærere samt længere skoledag i 4. klasse.

Klubben er en forlænget arm af fritidshjemslivet, som børnene skal opbygge ejerskab for. Børnene frigør sig generelt mere fra voksne, og vil gerne være mere selvstyrende, samtidig har de brug for nærværende voksne til at guide og støtte dem.

De fleste børn vil være glade for den større frihedsgrad, der er i en klub. Det er vigtigt, at du som forældre kontakter klubben, hvis du synes, at dit barn har svært ved at administrere den større frihed og/eller føler sig utryg. Vi ønsker at give dit barn de bedste muligheder for et godt fritidsliv.

Alle aftaler vedrørende ”gå-hjem-tider”, ”småærinder uden for klubbens område”, ”besøg hos hinanden” osv. Skal aftales forældre og børn imellem.

Det er vigtigt, at både børn og forældre aktivt søger oplysning om klubbens aktiviteter og selv holder øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m.

Overlevering

Vi har fokus på at give dit barn en tryg opstart og introduktion i det nye klubliv. Vi er derfor behjælpelige med at gøre overgangen fra Fritidshjem/ fritidsordning til klub sammenhængende.

Vi samarbejder med skolen, fritidshjemmene og fritidsordningen. Vi holder overleveringsmøder, som omhandler generelle mønstre og tendenser dvs. gruppedynamik, trivsel, igangsætning, ressourcer, lege og aktiviteter de er optagede af, konflikthåndtering m.m.

Nogle børn har behov for særlig opmærksomhed fra personalet, Det er vigtigt, at I forældre informerer os herom, så barnet får en tryg start på klubben.

I-Portalen

Nu skulle alle gerne have modtaget deres log in kode til Iportalen, har du ikke modtaget noget, skal du henvende dig til Tina på 44 95 97 25.

 

Opskrivningsblanket til Idrættens fritids- Ungdomsklub

For at dit barn kan starte på fritidsklub/ungdomsklubben, skal du hente og udfylde en Opskrivningsblanketten.

Opskrivninglsblanketten

 

Udmeldelsesblanket