Samarbejde med Solvangskolen

Fritidshjemmets pædagoger, som arbejder på Solvangskolen, har forskelle arbejdsopgaver på skolen. 

Årgangspædagog, trivselpædagog og pædagog i mini miljøet, alle i tæt samarbejde med lærerne omkring jeres børns faglighed og udvikling.

 

Opskrivningsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du udfylde en indmeldelsblanketten og sende.

 

Opskrivningsblanketten

 

Udmeldelsblanket