Idrættens børnemiljøvurdering

 

BØRNEMILJØVUDERING

FOR IDRÆTTENS FRITIDSHJEM

Børnemiljøvurdering

 

Tema/fokusområde:

Vi har valgt at indkredse vores besvarelse vedrørende børnemiljø i Idrætten omkring begrebet sundhed, hvilket vi ser som et centralt begreb i vores hverdag på mange punkter.

For at få tydeliggjort med det samme, hvor omfattende en del af børnenes opvækst sundhedsaspektet omhandler og hvordan man fremmer det i deres hverdag, vil vi til at starte med, gerne definere vores opfattelse af begrebet og dets mange betydninger, ved hjælp af nedenstående, forkortede udgave af Dansk Center for Undervisningsmiljøs, definering af begrebet, i deres introduktion til børnemiljø og børnemiljøvurdering.

Børns sundhed og trivsel fremmes, blandt andet, ved at de oplever

 

-Omsorg, tryghed og nærvær

-Venskaber, kammeratskaber og fællesskaber

-Selvværd og selvtillid

-At gøre brug af kroppen

-At sund kost er attraktiv

-Muligheder for leg og udfordringer

-En engageret og anerkendende stemning med sensitivt og responsivt personale

-Åbenhed og imødekommenhed i forældresamarbejdet.

Beskrivelse af Idrættens fysiske miljø.

Idrætten er en fritidsinstitution, der arbejder med åbent plan, med et stort alrum som centrum for det daglige liv, og derudover en stor mængde andre rum, der hver i sær tilbyder og foranlediger forskellige aktiviteter og muligheder for leg og bevægelse.

For at danne et indtryk af de mange muligheder og aktiviteter, de fysiske rammer giver mulighed for, har vi valgt at starte med en gennemgang af alle de forskellige rum, der er en del af Idrættens fysiske miljø.

Alrummet

Alrummet, der er beliggende i midten af det vinkelformede hus, er husets hjerte og her er der hver dag er stor aktivitet og ”gennemtræk” af børn og forældre.

I alrummet er der vores åbne køkken, der hver dag byder på sund kost og frisk vand fra vores ismaskine. Ved køkkenet er der et serveringsbord, hvor der hele dagen vil være mad til de sultne børn alt efter hvornår deres maver begynder at knurre. Her har de også hver især deres eget krus, som de selv sørger for at skylle af efter brug og sætte på plads i de dertil indrettede rum.

Ved siden af køkkenet er cafeen, hvor man nyder maden i forholdsvis ro og mag.

Derudover findes der i alrummet vores billard, en tegnekrog til kreativ udfoldelse samt et spilleområde med alverdens brætspil, hvor man både i traditionelle institutionsmøbler eller i det bløde sofaarrangement kan hygge sammen med vennerne.

Vores forældre har altid mulighed for en kop kaffe. Vi har ved hovedindgangen placeret vores ind krydsnings bord med ind krydsning på computeren

I-Portalen som er et ind krydsnings program som også er et kommunikations redskab til forældre og pædagoger, hvor børnene hver dag krydser sig ind og ud. Her ved ind krydsnings bordet har vi også borde stående til diverse pusle rier og frimærke bytning eller hvad der ellers lige fanger børnenes interesser.

Depotrummet

Med dør direkte fra alrummet, har vi vores depot med sportsremedier såsom hockeystave, rulleskøjter, hjelme og sikkerhedsudstyr osv., hvor børnene selv kan hente og aflevere de ting de har brug for til aktiviteter både inden og udenfor.

Teaterrummet

Teaterrummet, som vi kalder det, er meget mere en bare et teaterrum. Det er rum, der med DJ bur, spejlvægge, tilskuertribune, disco lys, storskærm og meget andet, kan blive brugt til både diskotek, biograf, musikstudie, teater og meget mere.

Playstationrum

Ved den ene endegang har vi et play station afdeling, hvor børnene i fastsatte tidsrum kan få lov at spille sammen og mod hinanden på playstation.

Pigeværelse

Indretningen i vores pigeværelse, som er et værelse hvor drengene ikke har adgang (med mindre de bliver inviteret), er primært bestemt af pigerne selv, ud fra de ønsker de giver til kende under vores hyppigt afholdte pigetræf.

Pt. er rummet indrettede som en lille lejlighed med køjeseng, sofa og bord lille spisebord og køkken samt købmandsskænk, kasseapparat og diverse remedier til butikslege.

Toiletter

I begge ender af huset har vi 4 toiletter med separate døre, hvor de begge steder er opdelt med henholdsvis 2 drenge og 2 pige toiletter.

Det kreative værksted

36m2 orden i kaos, hvor alt er muligt at kreere, hvis man har fantasien i orden.

Rummet er domineret af reoler langs alle vægge, der bugner af diverse materialer og arbejdsborde i midten, i forskellige højder alt efter hvilke arbejdsopgaver man skal i gang med.

Lego rummet/Computerrummet

Med en dør direkte ud til alrummet har vi lego rummet. Alt i lego rummet foregår i gulvhøjde, da der ingen borde eller stole er i rummet og massere af lego. På den anden side af en skillevæg, men i samme rum, har vi indrettet et computerrum for de ældste børn på Idrætten. Langs den ene væg er lavet et langbord med 5 computere, hvor de kan spille via netværk med og mod hinanden i diverse multiplayer games.

Puderummet

Puderummet er et forholdsvis lille rum, belagt med gulvtæppe og fyldt med puder i forskellige størrelser, hvor der kan bygges huler og leges vilde lege eller bare hygges.

Boldrummet

Et stort multirum, der kan bruges til alle former for leg og bevægelse. Rummet er fritidshjemmets største og naturligvis center for mange fælleslege og aktiviteter. Rummet er normalt forholdsvis tomt kun vores store madras og hockey mål i enderne, er i rummet, hvor der også er 2 små depoter med redskaber.

Garderoberne

Langs gangene mellem de mange rum, er der på væggene ophængt garderobeskabe til alle børnene, således at hvert enkelt barn har et skab med mulighed for aflåsning, en hylde, samt kroge til at hænge jakke og gymnastikpose osv. Enderne af gangene er indrettet med bordfodbold, samt mulighed for rollelege med Ninja tutel, dinosaurus, Barbie, pet shop…

Udeværksted.

Snitte og slibe værksted har vi på terrassen ved huset. Der kan man snitte sin pind eller kokosnød hvorefter man kan slibe med sandpapir fra korn 100 til 2000.

Udendørsarealerne

På Idrætten er vores store kunststofbane i centrum, der bliver brugt til alskens boldspil og lege, (dog oftest fodbold), der tiltrækker en stor del af vores børn.

Rundt om selve huset har vi en trafiklegeplads, med trafiklys, afstribninger, fodgængerfelter, legehuse, busstoppesteder og mere, der opfordrer til mange lege og udfoldelser.

I den anden ende af området, har vi vores bålhytte samt en mindre multibane med basket og hockey, som de mest brugte muligheder.

Langs hegn, og i grøften der adskiller klubben og fritidshjemmet, er der vild bevoksning, der ofte er genstand for hulebygning og gemmelege af diverse art.

I den sidste del af arealet, på bagsiden af huset ud mod vejen, er der etableret en lille legeplads med rutsjebane, sandkasse, svingstativer og gynger.

Ved indgangen har vi i sommerperioden vores hængekøjepark.

Børnenes perspektiv i forhold til de fysiske rammer på Idrætten

For Børnene er Idrætten nok først og fremmest et sted de elsker at være, med masser af muligheder for udfoldelse, et sted der bugner af aktiviteter og hvor de mærker en følelse af at høre til og føle sig som en del af et fællesskab med tryghed og nærvær. (Som barn på idrætten tænker man nok ikke i hverdagen over, hvordan de fysiske rammer er medvirkende til at styrke sundheden og ens forståelse heraf.)

Spørger du et barn om hvorledes sundheden styrkes i forhold til de fysiske rammer, er det naturligt, at den sunde mad i køkkenet fylder en del i deres bevidsthed i forbindelse med et sundhedsperspektiv. Men at sundheden også omfatter både kropslig og psykisk velvære samt muligheden for at kunne udfolde begge dele, er børnene ganske bevidste om og har stor viden om hvordan de har mulighed for at fremme sundheden, med de rammer der er på Idrætten og de mange kropslige aktiviteter, der er en del af hverdagen.

Men en ting er sikkert; sunde børn er glade børn, og smil har vi masser af på Idrætten.

De voksnes perspektiv i forhold til de fysiske rammer på Idrætten

Idrætten er et sted, der til stadighed har som mål at fremme sundhed og velvære hos børnene. Her er vi så heldige, at de fysiske rammer giver os masser af gode muligheder for at fremme disse, specielt de kropslige udfoldelser, hvor de mangeartede aktiviteter der er tilknyttet de forskellige rum og udearealer gør, at vi på den ene eller anden måde kan motivere alle børn til bevægelse i en eller anden form under leg og i fællesaktiviteter.

Læringsperspektivet i forhold til de fysiske rammer på Idrætten

For at give børnene en sund livsstil og lære dem omkring sund kost, bruger vi ofte vores store køkken/alrum som aktivt køkken, hvor de lærer at sund kost er attraktivt og at gode råvarer er vigtige for at lave ordentlig og sund mad, samt hvordan man omgås disse med rette hygiejne og behandling.

Vi bruger vores udearealer som trafiklegeplads, hvor børnene ud over et sundt bevægelsesforløb også lærer om trafikken og om at respektere og give plads til andre. I alle de aktiviteter der foregår i de bevægelse rum lærer de om at gøre brug af kroppen og simpelthen giver dem muligheder for at kaste sig ud i nye udfordringer og skabe succesoplevelser der afstedkommer selvværd og selvtillid.

Handleperspektivet i forhold til de fysiske rammer.

Idrættens fritidshjem er et fritidshjem i bevægelse.

Vi har hele tiden blik for at ændre den fysiske struktur, hvis vi ser det som en fordel for den børnegruppe vi har og de tendenser der er i tiden.

Beskrivelse af Idrættens psykiske miljø

Idrætten er et sted hvor man skal have det rart og føle sig tryg. Der hersker en god ånd i huset. Den ånd skyldes først og fremmest at omgangstonen fortrinsvis er respektfuld og med plads til humor, lune og drillerier uden at nogen føler de mangler den tryghed og medbestemmelse, der gør det til et sted man føler sig som en del af et fællesskab.

Børnenes perspektiv i forhold til det psykiske miljø

Vi stræber efter, at når børnene skal lære at respektere de få regler vi har, kan det gøres på en respektfuld og forklarende facon, der maner til eftertænksomhed og anerkender det enkelte barn.

Børnene er glade for det humør de voksne udviser, og lægger tit vægt på, at det bedste ved idrætten er, at de voksne gider lege med dem og tit er pjattede og fjollede.

Samtidig er de også glade for, at man bliver hjulpet af de store børn som ny, og at der generelt er respekt for hinanden.

De voksnes perspektiv i forhold til det psykiske miljø

Idrætten skal være et sted hvor man i trygge rammer, med muligheden for at danne venskaber, blive udfordret og have medbestemmelse skal være tilstede.

En sådan atmosfære søger vi til stadighed at opretholde, ved at være åbne og glade voksne, der ikke er bange for at vise hvem vi er gennem lege, pjatterier, sange og musik, råben, dansen og alt hvad der ellers kan tænkes.

Vi mener, at vi som voksne ved at være os selv og lade børnene se, at voksne er andet og mere end dem, der sætter plaster på såret, medvirker til, at børnene får et godt billede af, at forskellighed er en force, hvis man forstår at udnytte hinandens kompetencer.

Læringsperspektivet i forhold til det psykiske miljø

Vi prøver så vidt muligt, at lære børnene, at tillid og respektfuldhed er vigtige ingredienser i et sundt forhold til sin omverden, og dette gør vi blandt andet ved at give dem så stor medbestemmelse som vi ser muligt.

Det betyder, at vi med mellemrum holder børnemøder om de projekter vi iværksætter, hvor børnene kan være med til at bidrage til fællesskabet.

Vi laver samarbejdsorienteringsløb, hvor vi søger at lære børnene, at de bedste resultater opnås ved, at se ud over sig selv sørge for at alle kammerater klarer opgaverne og har en god oplevelse.

Når nye børn skal starte på idrætten, giver vi de ældre børn ansvaret for, at de nye føler sig velkomne, blandt andet ved vores buddy system, hvor hvert enkelt af de nye børn får en af børnene, der allerede går her, til at tage sig af dem og lærer dem omkring stedet, alle reglerne og hvordan man skal opføre sig osv.

Beskrivelse af Idrættens Æstetiske miljø.

De fleste flader på idrætten er udsmykket med billedgallerier, giver et indtryk af en fritidshjem i bevægelse og aktivitet.

Der er vægmalerier, der fortæller om de ting der foregår, som for eksempel store legomænd i klodsrummet. Samtidig har vi også med udsmykningen prøvet at gøre fritidshjemmet så hyggeligt som muligt, med rumopdelinger og indretning, der giver en fornemmelse af noget hyggeligt og rart.

Børnenes perspektiv i forhold til det æstetiske miljø

Børnene kan godt lide farverige lokaler og er glade for de mange forskellige indtryk og stemninger de forskellige rum giver, såsom det lyserødt dominerede pigerum, det farvefyldte puderum.

Specielt er fotografierne fra aktiviteterne populære hos børnene, der ofte både i grupper under småsnak og alene i de stille timer nyder at kigge på de mange billeder både på væggene og i deres eget fotoalbum, hvor de på den måde genoplever mange aktiviteter.

 Læringsperspektivet i forhold til Idrættens æstetiske miljø

Som tidligere beskrevet hænger sundhed i høj grad sammen med psykisk velvære og det at være tryg i den verden man befinder sig i.

At være på et fritidshjem som idrætten, hvor alting, inklusiv udsmykning og omgivelserne, ændrer sig i takt med tiden og så alligevel kunne have en fortsat tryghedsfornemmelse lærer børnene, at selv i en foranderlig verden kan man holde fast i sig selv og sine kompetencer, når man har lært at kunne adaptere sig denne udvikling.

Det mener vi, giver børnene en   grobund for at kunne klare sig i den videre opvækst, der i høj grad byder på mange forandringer der skal kunne tackles uden at miste fodfæste.

Handleperspektiv i forhold til Idrættens æstetiske miljø

Forandring fryder, og derfor er det en naturlig del af den bevægelse Idrætten altid befinder sig i, at udsmykningen skifter i takt med at rummene får nye funktioner efterhånden som tiden går. Samtidig er der også en naturlig forandring i den kunst børnene laver, der skal udsmykke vægge og flader, idet vi søger hele tiden at få nye værker vist frem og på denne måde også fremelsker en glæde ved at skabe og vise frem.

Børnecitater

Som en del af arbejdet med denne Børnemiljøvurdering, har vi snakket med børnene omkring hvad der gør et fritidshjem godt, og nogen af de udsagn, der i den forbindelse kom frem, har vi valgt at slutte af med og lade dem stå helt uden kommentarer.

 

En god frit er en hvor:

  • De voksne lege med børnene

  • Søskende kan komme på besøg

  • Man kan være kreativ på værkstedet – her kan man altid være.

  • Man får lov at røre sig

  • Bliver hjulpet af de andre børn når man er ny

  • Laver sjove ting, som samarbejdsløb

  • De voksne kan pjatte og være åndssvage

 

 

 

BØRNEMILJØVUDERING

FOR IDRÆTTENS FRITIDSHJEM

 

Opskrivningsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du udfylde en indmeldelsblanketten og sende.

 

Opskrivningsblanketten

 

Udmeldelsblanket