Idrættens forældrebestyrelse

På Idrætten er forældregruppen med til at holde styr på tingene.
Bestyrelsen afholder 4 møder jævnt fordelt hen over året.
Der afholdes generalforsamling hvert år i november, hvor året evalueres og nye
tiltag præsenteres. Herudover afholdes valg til bestyrelsen. Bestyrelsen er en fælles bestyrelse for både fritidshjemmet og fritidsklubben og ungdomsklubben.

Forældrebestyrelsen er:

Forperson:
Mette Bjørn Nielsen
Næst forperson:
Rikke Jepsen
Menigt medlem:
Marie Louise Munkegaard Jerger
Louise Suhr Mertins
Camilla Holst Larsen
Mikkel Gårdbo Jacobsen

Suppleant: Pia Høyer


Medarbejder: Kim Backmann
Leder Tina Frederiksen og Afdelingsleder: Jeanne Søndergaard
Opskrivningsblanket til Idrættens fritids- Ungdomsklub

For at dit barn kan starte på fritidsklub/ungdomsklubben, skal du hente og udfylde en Opskrivningsblanketten.

Opskrivninglsblanketten

 

Udmeldelsesblanket