Takster for Idrætten 2023

Idrætten følger Furesø kommunes takster.


 

Det betyder for Idrætten at priser i 2023 er:
Fritidshjem: 1841,- kr.
Fritidsklub: 723,- kr.
Ungdomsklub: 344,- kr

 

Søskendetilskud
Søskendetilskudet er noget kommunen giver og ikke Idrætten. Søskendetilskudet kan opnåes hvis en familier/husstande med mere end et barn i dag- eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn. Der ydes der også søskenderabat i FFO2, FFO3. Der ydes ikke søskenderabat i Ungehuset.


Friplads
Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal ske til Pladsanvisningen.
Ansøgning kan ske på www.furesoe.dk/selvbetjening eller hos Pladsanvisningen.

 

 

Opskrivningsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du udfylde en indmeldelsblanketten og sende.

Opskrivningsblanketten

 

Udmeldelsblanket