Takster for Idrætten 2023

Idrætten følger Furesø kommunes takster.


 

Det betyder for Idrætten at priser i 2023 er:
Fritidshjem: 1841,- kr.
Fritidsklub: 723,- kr.
Ungdomsklub: 344,- kr

 

Søskendetilskud
Søskendetilskudet er noget kommunen giver og ikke Idrætten. Søskendetilskudet kan opnåes hvis en familier/husstande med mere end et barn i dag- eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn. Der ydes der også søskenderabat i FFO2, FFO3. Der ydes ikke søskenderabat i Ungehuset.


Friplads
Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal ske til Pladsanvisningen.
Ansøgning kan ske på www.furesoe.dk/selvbetjening eller hos Pladsanvisningen.

 

 

Indmeldelsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du hente og udfylde en indmeldelsblanketten.

Blanketten skal udskrives, udfyldes og afleveres på Idrættens fritidshjem.

 

Indmeldelsblanketten

 

Udmeldelsblanket