Forældrebetaling

Idrætten ApS er en privat institution.

Forældreopkrævningen for institutionspladsen kommer fra Idrætten ApS og Carina Pedersen cp@akp.nu der administrerer dette.

Tilskud fra kommunen, som søskende tilskud og økonomisk friplads, følger barnet og det er kommunen, der giver Idrætten besked om størrelsen af tilskuddet.        

 

Opskrivningsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du udfylde en indmeldelsblanketten og sende.

Opskrivningsblanketten

 

Udmeldelsblanket