Ledelsen

Idrætten Aps er en privatinstitution

Idrætten Aps består af to institutioner, et Fritidshjem samt en Fritidsklub og Ungdomsklub.

Hver institution har sit eget personale, som dog arbejder tæt sammen, Tina Frederiksen er leder for begge huse.

Personalet i Fritidshjemmet er:

• Tina Frederiksen, "Frede" Leder af Idrætten

• Kim Backmann Pædagog

• Henrik Ginderskov Pædagogmedhjælper

• Mikkel Særmark-Thomsen Pædagogmedhjælper

• Mads Møller Skolepædagog

Sara Gantzel Skolepædagog

• Anders Jensen Sivertsen Skolepædagog


samt timelønnede medarbejdere der varetager div. specielle aktiviteter.

Opskrivningsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du udfylde en indmeldelsblanketten og sende.

Opskrivningsblanketten

 

Udmeldelsblanket