Velkommen til fritidshjemmet Idrætten

 

IDRÆTTEN ER ET FRITIDSHJEM, 

HVOR BØRNENE BLIVER SET, HØRT OG FORSTÅET. 

Det kræver noget at turde være sig selv. Vi arbejder bevidst med børnenes nærmeste udviklingszone indenfor personlige- og sociale kompetencer, så deres selvværd styrkes.

Vi støtter, guider og udfordrer børnene individuelt, på tværs af alderstrin og i børnefællesskaberne. Ved at gå foran, ved siden af og bagved barnet/børnene, således at børnene føler sig trygge. Børnene er aktive deltagere og oplever sig som en del af fællesskabet.

OPSKRIVNING TIL FRITIDSHJEM

Idrætten står selv for opskrivning af børn til Idrætten. Det er aldrig for tidligt, at skrive sig på ventelisten, så print endelig en blanket og aflever den enten på mail: info@idraettenfarum.dk eller kom forbi og få en rundvisning.

Hent en opskrivningsblanket her.

Ud fra hvilke kriterier tildeler Idrætten pladserne? Læs her

 

 

Forårsbørn på Idrætten

De børn der starter på Idrætten før de starter i skole om foråret, kalder vi forårsbørn. Du kan læs mere om det, at være forårsbarn på Idrætten herunder:
 

Klik her

Opskrivningsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du udfylde en indmeldelsblanketten og sende.

 

Opskrivningsblanketten

 

Udmeldelsblanket