Forældrebetaling

Idrætten ApS er en privat institution.

Forældreopkrævningen for institutionspladsen kommer fra Idrætten ApS og Carina Pedersen cp@akp.nu der administrerer dette.

Tilskud fra kommunen, som søskende tilskud og økonomisk friplads, følger barnet og det er kommunen, der giver Idrætten besked om størrelsen af tilskuddet.    

Bopælsadresse i anden kommune end Furesø: Har barnet har bopælsadresse i anden kommune end Furesø, bedes dette meddeles ved optagelsen / ved ændring af adressen, idet der kan være andre betalingsforhold.

                                                    

Opskrivningsblanket til Idrættens fritids- Ungdomsklub

For at dit barn kan starte på fritidsklub/ungdomsklubben, skal du hente og udfylde en Opskrivningsblanketten.

Opskrivninglsblanketten

 

Udmeldelsesblanket