Idrættens målsætning

Idrættens målsætning er, at skabe et miljø, som sikrer børnene de bedste betingelser for udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger.

Konkret ønsker vi

Børn og unge:

  • Have plads til at prøve sig selv af. Mulighed for at eksperimentere, både i hverdagslivets gøremål og i forhold til andre mennesker. Det giver børn og unge mulighed for at gøre deres egen erfaring i deres søgen efter identitet.
  • Forholde sig kritisk undersøgende til omverden. De skal også lære at give sig i kast med nye, ukendte opgaver –og de skal have plads til at lære af deres fejl på en tryg og konstruktiv måde.
  • Være en del af et eller flere fællesskaber, hvor barnets og den unges identitet bliver dannet i relationerne med andre.

Medarbejderne skal arbejde for, at alle børn og unge i hverdagen:

  • Får succesoplevelser, der underbygger deres selvværd og selvtillid. Det er en forudsætning for at bevare evnen til at lære.


- At skabe et hus hvor alle er ligeværdige, - og respekterer hinandens forskelligheder.

- At skabe et miljø hvor hele familien er velkommen.

 

Opskrivningsblanketten til Idrættens fritidshjem

For at dit barn kan starte på fritidshjemmet, skal du udfylde en indmeldelsblanketten og sende.

 

Opskrivningsblanketten

 

Udmeldelsblanket