Mediepolitik for Idrætten klub

Formålet med klubbens mediepolitik er at konkretisere vores pædagogiske overvejelser, i forhold til de medier, der er adgang til i klubben, samt egne mobiltelefoner/smartphones.

Medier er en del af børn og unges hverdag. Børn og unge vokser op i et digitaliseret samfund, det er derfor vigtigt at de lærer at begå sig i den jungle af tilbud der er indenfor dette område. Medier spiller en væsentlig rolle i mange børn og unges socialisering, læring og udvikling og ikke mindst som kilde til underholdning. Derfor er det nødvendigt, at vi har en holdning til brug af medier, samt aktivt er med til at skabe nogle rammer, indenfor hvilke børnene trygt kan udfolde sig.

Mediepolitikken er konstant i udvikling, og i det lys er dette dokument i løbende forandring.

 

Computere og spilkonsoller

• Computere og IT skaber og understøtter læring.

• Computere og IT giver børn kompetencer.

• Computere og IT giver børn mulighed for at kommunikere og samarbejde med andre.

• Computere og IT er en del af såvel børns, samt voksnes hverdag.

• De fleste børn synes computere og IT er spændende i kraft af deres nysgerrighed.

• Specielt internettet kan give børn indblik i andre kulturer, samt forståelse for andre måder at leve på, - indblik i hvor lille verdenen er (blevet).

Klubben har 2 PlayStations og 4 computere, som børnene har adgang til. Alle computere har internetadgang, og er koblet sammen i et lokalt netværk, et såkaldt ”LAN”, således, at der kan spilles med og imod hinanden.  På vores computere har vi blufærdighedsfilter.

Det er muligt at booke følgende tider hver dag:

1 x 30 min. Computer

1 x 30 min. PlayStation 

 

Internettet

De gængse etiske regler for brug af internettet skal naturligvis overholdes. Dvs. sider indeholdende sex, vold, racisme mm. vil ikke blive tolereret, og vil afstedkomme bortvisning/karantæne fra computerne. Det skal naturligvis være en bevidst handling fra medlemmets side, idet vi er opmærksomme på, at man kun er ét klik væk fra alting på nettet.

M.h.t sociale medier holder vi fortløbende et minikursus/møde hvor de nye medlemmer får kørekort i, hvorledes man bærer sig ad, og specielt de faldgruber man skal passe på. Vi har desuden opslag hængende over computerne som på udmærket vis illustrerer hvordan man chatter. Disse er lavet af det kriminalpræventive råd, Red barnet og af medierådet.

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge.aspx

 

Film

På klubben viser vi nogle gange film. Det er også muligt at låne film, som man kan se i Michael Jackson rummet.

 

Musik

På Idrætten har vi abonnement til musiktjenesten Spotify, hvilket gør at vi undgår reklamer. Vi har Explicit Content Filter, hvilket sikrer, at dit barn ikke bliver eksponeret for sange med groft sprogbrug.

Vi har højttalere og tablets til formålet.

 

Mobiltelefoner på klubben

Vi anerkender at mobiltelefoner/ smartphones er en stor del af børn og unges sociale liv, men vi oplever også at mobiltelefonerne fylder meget i børnene, ikke mindst sidst på dagen, hvor vi også ser de sidder mere individuelt med deres telefoner.

Mobiltelefonerne må være fremme i en time fra de har fri, herefter skal de lægges i tasken/jakken. De må gerne spørge om lov til evt. at ringe. I forældre er også velkommen til at ringe til klubben på 44959755, hvis I skal have fat på jeres barn.

Når mobiltelefonerne bruges, beder vi alle om at sætte sig med deres telefoner, fremfor at vandre rundt med dem i hånden. Dette har en signalværdi til andre om, at man er optaget af noget, og ikke er nærværende.

 

Medietider i ferier

Mobil kl. 11-13

2 x 30 min bookning af PlayStation

2 x 30 min. Bookning af computer

Ungdomsklubben

Bookning af spilletider aftales indbyrdes blandt de unge og de voksne. Reglerne er løsere i ungdomsklubben, fordi de netop er modne til at tage ansvar og udføre en høj grad af selvjustits med mindre grad af voksenstyring, hvilket også gælder mobiltelefoner.

 

Idrætten læner sig op ad PEGI´s aldersmærkning til film og spil www.pegi.info

Der er klare regler for hvordan institutioner må offentliggøre billeder af børn og unge på internettet. Disse regler findes på www.datatilsynet.dk og er naturligvis uomtvistelige!

 

 

Sikkerchat.dk

Gode råd om kodeord/passwords

 • Hav forskellige passwords til forskellige sites, apps og profiler.
 • Husk at logge af, når du har brugt din profil.
 • Skift password en gang imellem.
 • Hvis du skriver dine passwords ned, så gem dem et godt sted.
 • Et godt password er et, som andre ikke kan gætte, men som du selv kan huske.
 • Brug gerne både store og små bogstaver og tal i dine passwords. Brug fx et et-tal i stedet for et 'L': (Perni11e2503).

 

Gode råd om billeder 

 • Tænk grundigt over, hvilke billeder du lægger på nettet.
 • Spørg dine venner, om det er ok, at du lægger billeder op fra bestemte begivenheder.
 • Opdatér dine privatlivsindstillinger, så det kun er nogle bestemte, der kan se dine billeder.
 • Læg ikke afslørende eller pinlige billeder på nettet - hverken af dig selv eller andre.
 • Husk, at når først billederne er på nettet, kan alle kopiere dem og bruge dem, som de vil.

 

Gode råd om at undgå snyd på nettet

 • Pas på dig selv og andre på nettet.
 • Husk, at den du taler med, måske ikke er den, som han/hun giver sig ud for at være.
 • Vær flink over for dem, du chatter med og forlad samtalen, hvis andre ikke behandler dig ordentligt.
 • Anmeld personer, der snyder, til udbyderen af sitet.

Gode råd om trusler

 • Sig det altid til en voksen, hvis du oplever at blive truet
 • Send aldrig billeder eller video af dig selv til nogen, du ikke kender
 • Afbryd kontakten, hvis du føler dig utryg
 • Giv ikke personlige oplysninger (navn og telefonnummer) til folk, du ikke kender

 

Gode råd om mobning og sladder

 • Vær med til at skabe en god stemning online.
 • Lad være med at drille og mobbe online – det er ikke god stil.
 • Hvis du bliver mobbet, så sig det til nogen. Det er ikke din skyld, og der skal gøres noget for, at det stopper.
 • Alle har fortjent at leve et liv uden mobning - gør dit til, at mobningen stopper.

 

Gode råd om folk man ikke kender

 • Husk på, at man ikke altid kan være sikker på, hvem det er, man chatter med
 • Hvis din online-ven har sendt et billede, er det ikke en garanti for, at personen er den, han/hun giver sig ud for at være
 • Mød aldrig en online-ven alene

Opskrivningsblanket til Idrættens fritids- Ungdomsklub

For at dit barn kan starte på fritidsklub/ungdomsklubben, skal du hente og udfylde en Opskrivningsblanketten.

Opskrivninglsblanketten

 

Udmeldelsesblanket